Dak- en thuisloosheid bij Jongvolwassenen

WEBSITE IN OPBOUW

Stop dak- en thuisloosheid

 

Jongvolwassenen bewegen zich in een steeds complexere wereld en we verwachten van hen dat ze op alle levensdomeinen de juiste keuzes maken en daar ook verantwoordelijkheid voor opnemen. Voor een bepaalde groep lukt dat moeilijk, zeker tijdens belangrijke transitiemomenten: de leeftijd van 18 bereiken, het verlaten van de jeugdhulp, migratie, …

We ondersteunen deze jongvolwassenen emancipatorisch zodat ze hun recht op een menswaardig bestaan kunnen waarmaken. We doen dit door organisaties, overheden en jongvolwassenen met elkaar te verbinden met een actiegerichte focus.

Om deze brede intersectorale samenwerking op te zetten en te ondersteunen laten we ons inspireren door A Way Home, een Canadese beweging die thuisloosheid bij jongvolwassenen wil voorkomen en beëindigen. De kern van deze beweging bestaat uit het genereren van collectieve impact door mensen en sectoren gestructureerd samen te brengen in ‘coalitions of the willing’. Ze realiseren de beoogde sociale verandering door middel van een gemeenschappelijke agenda, door activiteiten die elkaar wederzijds versterken, door de monitoring van voortgang, door gezamenlijke en continue communicatie & door een ‘back office’ die de coalitie organiseert en ondersteunt.

Maak hier kennis met de coalities in Vlaanderen & Brussel.

 
 

Cijfers op basis van daklozentellingen uitgevoerd door LUCAS (KU Leuven) in Gent, Leuven en Limburg in de periode 2020-2021.