Collectief Kempen

 

Wie zijn wij

Collectief Kempen is ontstaan uit de Beleidsgroep Jongvolwassenen. Organisaties uit de bijzondere jeugdzorg en het CAW gingen van start.  Later kwamen er partners uit de geestelijke gezondheidszorg en de VAPH-sector bij. Ook pleegzorg is betrokken. Geïnspireerd door A Way Home  en Mind The Gap Antwerpen organiseerden we in 2019 een startdag rond dak- en thuisloosheid bij jongeren. 

kempen logo

Onze ambitie: 'geen enkele jongere zou dakloos mogen zijn of dreigen te worden'

 

coaster

A Way Home is een internationale beweging van lokale en nationale coalities die thuisloosheid van jongeren uit de wereld willen helpen. De coalities ondernemen collectief actie tegen de structurele barrières en systeemfouten die deze sociale onrechtvaardigheid veroorzaakt. In België werd in 2018 de eerste A Way Home coalitie gestart in Antwerpen: Mind The Gap. Deze succesvolle samenwerking inspireerde 10 nieuwe pilootregio's in Vlaanderen en Brussel die vanaf 2020 hun eigen coalitie uit de grond stampen, ondersteund door een Vlaamse coalitie.

 

 

 

Collectief Kempen heeft 1 grote ambitie: thuisloosheid bij jongeren voorkomen in de Kempen!  In drie werkgroepen gaan we aan de slag: de werkgroep Basisrechten, werkgroep Wonen en werkgroep Preventie.

Basisprincipes in A Way Home zijn collectieve impact, ‘coalition of the willing’ en participatie. We bepalen samen met jongeren en onze partners de doelstellingen en gaan voor concrete acties over sectoren heen. Samen kunnen we meer!  We groeien samen en gaan dus niet uit van grootse strategische doelstellingen en plannen die ergens in een kast belanden. Met kleine acties willen we verschil maken in het leven van jongeren en hen duurzaam op weg helpen.

Collectief Kempen wil dat ALLE jongvolwassenen een goede start maken in 't leven. Weten dat jongvolwassenen thuisloos zijn of worden en toestaan dat ze daarin blijven vastzitten betekent een schending van de mensenrechten. Dat willen we niet langer tolereren.

In drie werkgroepen willen we concrete acties ondernemen rond basisrechten, wonen en preventie om de situatie van jongeren in de regio te verbeteren.  Een goede start voor iedereen!

 

 

street art
toeristen toren

Als je vragen hebt, contacteer gerust onze Back Office