Mind the Gap Leuven

banner

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

“Als je van een leefgroep zelfstandig gaat wonen, ben je helemaal alleen. Je hebt niemand meer om op terug te vallen, ook geen begeleiders.” Layla, 20 jaar. 

Dakloze jongeren in Leuven

Op 20/2/2020 organiseerde stad Leuven ism KU Leuven voor de eerste keer een daklozentelling. De resultaten bevestigden wat een aantal Leuvense organisaties al in hun werking gemerkt hadden: een groeiend aantal jongeren valt uit de boot uit de samenleving en heeft hierdoor een groter risico om dak-en thuisloos te worden.

Ongeveer gelijktijdig geraakten enkele enthousiaste organisaties uit de jeugdhulp geïnspireerd door de Studiedag van Mind te Gap Antwerpen. Dit is waar ook Leuven nood aan had! De intentie om ook in Leuven een A Way Home coalitie op te starten kon op bijval rekenen van de Leuvense werkgroep Samenwerken Verbindt. Hier werkten partners uit het Leuvense Algemeen Welzijnswerk en de Jeugdhulp samen om drempels weg te werken die jongeren ervaren bij de overgang van minder-naar meerderjarigheid. Mind the Gap Leuven was geboren!  

 

De aanbevelingen

 • Inzetten op stabiliteit en betaalbaarheid van wonen
 • Variatie nodig in soorten woonvormen voor jongvolwassenen: groepswonen versus alleen wonen
 • Integrale aanpak is nodig bij begeleiding: opleiding, werk en sociale netwerken
 • Versterking van de samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg
 • Belang van relationele continuïteit en terugvalbasis, jongeren hebben nood aan authentieke begeleiding die gelooft in de jongere – geen rigide rollen!
 • Nood aan peers met positieve attitude die gemotiveerd zijn om iets van hun leven te maken
 • Stem van de jongere in woonkeuze is belangrijk
 • Housing First voor de meest kwetsbare jongeren: woonzekerheid als vertrekpunt of -primaire doelstelling in combinatie met langdurige en onvoorwaardelijke begeleiding.

 

 

 

Hoe pakt Mind the Gap dak- en thuisloosheid bij jongeren aan?

Mind the Gap Leuven wil als partner van de Europese en internationale A Way Home beweging (www.awayhome.eu) een coalitie aangaan met Leuvense organisaties uit verschillende sectoren om concrete acties te ontwikkelen die dak- en thuisloosheid van jongvolwassenen (16-25 jaar) structureel uit de Leuvense wereld moet helpen en werkt daarom op 5 pijlers:

 

 1. Lokale coalitie: Om snel tot actie over te kunnen gaan, wordt een coalitie gevormd op lokaal niveau (Leuven). De afstand is kleiner tussen organisaties en mensen kennen elkaar, wat sneller tot actie en verandering leidt.  De huidige 13 lokale Vlaamse A Way Home coalities worden evenwel gesteund en versterkt door coalities op Vlaams en internationaal niveau. 
 2. Collectieve agenda en impact: Geen enkele organisatie of sector kan dak- en thuisloosheid alleen aanpakken. Door een coalitie te vormen werken alle partners van Mind the Gap aan een gemeenschappelijke agenda en ontwikkelen ze acties die elkaar versterken. Zo kan Mind the Gap een collectieve en structurele impact genereren. 
 3. Versterken van bestaande krachten: Mind the Gap Leuven wil vooral geen nieuw overlegorgaan zijn. Er bestaan al zeer waardevolle samenwerkingen en acties rond jongvolwassenen in Leuven. We willen deze graag bundelen, sluiten erbij aan of versterken ze. 
 4. Concrete acties en meetbare resultaten: we definiëren op voorhand welk resultaat onze acties moeten hebben tegen wanneer. Wanneer is een actie volbracht?  Wanneer hebben we ons doel bereikt?
 5. Preventief: jongeren belanden niet alleen in de dak- en thuisloosheid omwille van een gebrek aan huisvesting. We pakken alle domeinen aan die dak- en thuisloosheid bij jongeren in de hand werken, zoals opleiding en tewerkstelling, betere begeleiding naar volwassen hulpverlening, uithuiszetting vermijden, informatie op maat van de jongere...  

 

“We willen dat alle jongvolwassenen in Leuven een menswaardig bestaan hebben. Ze hebben een steunend netwerk, een veilig plekje voor zichzelf, (zicht op) werk/dagbesteding, inkomen en vrije tijd. Ze leven gezond en krijgen de hulp die ze nodig hebben.”

5 pijlers

Hoe zijn we georganiseerd?

orgnisatie

Wat hebben we reeds gerealiseerd?

Mind the Gap werkt rond 5 doelstellingen die de onderliggende oorzaken van dak- en thuisloosheid aanpakken. Elke actie die we nemen kadert steeds in één van die doelstellingen: 

 • Zorgcontinuïteit en toegankelijkheid vergroten.
 • Vroege interventie inzetten voor jongeren die dreigen thuisloos te worden.                    
 • Uithuiszetting vermijden.
 • Stabiele huisvesting creëren.
 • Structurele preventie versterken.

Creatieve woonvormen

 • Actie: Netwerkbeurs en interactieve kaart van het huisvestingsaanbod mét woonbegeleiding voor kwetsbare jongeren in Oost-Brabant. Eind 2020 organiseerden we een netwerkbeurs met partners uit de sectoren geestelijke gezondheidszorg, algemeen welzijnswerk, personen met een beperking, jeugdhulp, en privé-initiatieven. Om hulpverleners wegwijs te maken in het aanbod, ontwikkelden we een interactieve kaart die een visueel overzicht geeft van dit aanbod.
 • Actie: Samenwerking met Kerkfabriek en stad Leuven om 11 studio’s te realiseren voor kwetsbare jongvolwassenen in het te renoveren Abtskwartier van de Abdij van Vlierbeek. De partners van Mind the Gap geven de invulling van de studio’s mee vorm en zullen instaan voor de begeleiding van de jongeren. Renovatie klaar tegen 2024.  Kijk hier voor meer informatie.

Jongerenparticipatie

 • Actie: Organiseren van Jongerencollectief, voorjaar 2022.
 • Actie: Aanvraag voor ondersteuning bij het uitwerken van de jongerenparticipatie bij JINT. Dossier ingediend begin oktober 2021. Samenwerking met de jongeren van de expertenraad van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp en Cachet.

Peers-en buddywerking

 • Actie: samenwerking opgezet met LUS vzw om jongeren te begeleiden bij het versterken  van hun persoonlijk netwerk die hen kunnen helpen bij het uitwerken van een zelfstandig leven. Start januari 2021.
 • Actie: creëren van een Inloophuis voor jongeren waar ze terecht kunnen voor een informele babbel, hun vragen en ondersteuning op verschillende domeinen. De leden van de actiegroep sloten aan bij een overleg van Huis van Het kind die de ontmoetingsplaatsen voor jongeren in het Leuvense in kaart gaan brengen. Nog verder uit te werken.

Toegankelijker maken van het beschikbare woonaanbod

 • Actie: Jongeren en professionelen (jongerenwerkers, maatschappelijk werkers,...) informeren over juridische zaken gerelateerd aan wonen. Nog uit te werken. 
 • Actie: Samewerking opzetten met het Woonpunt dat in opstart is in Leuven en als doel heeft om huurders en verhuurders te informeren en ondersteunen over huren en verhuren.

 

Wat vertellen jongeren over dak- en thuisloosheid?

 

 

“Huisbazen kunnen een slechte ervaring hebben gehad met iemand die leefloon kreeg. Maar je mag niet iedereen over dezelfde kam scheren. Geef jongeren tenminste een kans.” Dorien, 20 jaar.

 

Welke partners maken deel uit van Mind The Gap Leuven?

De Wissel, Amber, Brughuis, Monte Rosa, Sporen, Kerkfabriek, Stad Leuven, Huurdersbond, Minor N Dako, CAW Oost-Brabant, De Hulster, Ave Regina, Eigen Krachtcentrale, Lus vzw, Broeders van Liefde, Linc, KU Leuven, Jeugdhulp Hageland, UCLL, MFC Combo, Jongeren Expertenraad, Pleegzorg, Cachet, SOS Kinderdorpen, De Ruimtevaart, Arktos, Agentschap Opgroeien, Agentschap Volksgezondheid, Welzijn en Gezin.

 

Aanspreekpunten per actiegroep

 1. Toegankelijker maken van het bestaande woonaanbod: Hannelore Colpaert en Thomas Nijs
 2. Uitwerken van een Peers/buddywerking voor jongvolwassenen: Ineke Vercruysse en Marlies De Werdt
 3. Creëren van nieuwe creatieve woonvormen op maat van jongvolwassenen: Philippe Jacob en Hilde Organe
 4. Jongerenparticipatie: hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren bij alles betrokken worden en mee MTGL uitdragen en kennen?: Marlies De Werdt en Michiel Panis.

 

Contact

Enthousiast om mee te doen? Nood aan meer informatie?