Mind the Gap - A Way Home Antwerp

when you see injustice - doelen MTG Antwerpen

Mind the Gap Antwerpen ging van start in maart 2017. Medewerkers uit organisaties jeugdhulp en volwassenzorg, algemeen welzijnswerk, wonen- en werksector, lokaal sociaal beleid kwamen samen om concrete acties op te zetten voor jongvolwassenen die door de mazen van het net dreigen te vallen. We focussen op jongvolwassenen die een verleden hebben in de jeugdzorg, die geen aansluiting vinden met bestaande dienstverlening, die ondersteuning mijden, … .

In 2019 worden we de eerste Vlaamse partner van de Europese en internationale A Way Home beweging, een platform van lokale en nationale coalities dat thuisloosheid bij jongeren en jongvolwassenen uit de wereld wil helpen, gestart door A Way Home Canada. We zijn verbonden met andere coalities door de collectieve impact die we willen genereren:  een groep van relevante actoren uit verschillende sectoren die samenwerken aan het voorkomen en beëindigen van thuisloosheid bij jongvolwassenen. We ontwikkelen acties die fundamentele veranderingen teweeg brengen voor de doelgroep.

“Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden”. Zo staat te lezen in de Belgische grondwet. Het recht op een behoorlijke huisvesting staat hierbij centraal en dit wordt bekrachtigd door de Vlaamse Wooncode: de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid moet worden bevorderd. De rechten van jongvolwassenen (16 tot 25 jarigen) die in thuisloosheid leven worden niet enkel op het vlak van wonen met de voeten getreden, maar verschillende van hun mensenrechten worden geschonden: Recht op goed leven, Recht op een (t)huis, Recht op werk, Recht op een inkomen, Recht op gezondheid, Recht op onderwijs, Recht op een eigen plekje, …

 

Roadmap

 

roadmap MTG ANT