Wonen met begeleiding

We zetten een pilootproject 'Wonen met begeleiding vanuit een intersectoraal kader' op voor jongvolwassenen die nood hebben aan een woning en eraan gekoppelde multidisciplinaire begeleiding en die uit de boot vallen binnen andere systemen. 

File(s)