A Way Home - Bruggen na(ar) 18 Waas en Dender

Dakloze jongeren in het Waasland?

Onderzoekers van LUCAS KULeuven en CIRTES UCLouvain organiseren dak- en thuisloosheidstellingen. In samenwerking met de lokale besturen en talrijke diensten, instellingen, verenigingen en vrijwilligers tellen ze personen die zich in een situatie van dak- of thuisloosheid bevinden.

Ook in het Waasland werd een telling georganiseerd. Op 31 maart 2023 werden de cijfers vrijgegeven. Er werden 788 dak- en thuislozen geregistreerd in de regio Waasland. 20,4 % hiervan zijn jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar. In deze cijfers zijn de dak- en thuislozen uit Oekraïne (61 in het Waasland) niet meegenomen. 21 Organisaties hebben meegeteld, waardoor de cijfers door de onderzoekers bestempeld worden als een onderschatting.

De cijfers bevestigen eerdere vaststellingen, ook wat de doelgroep jongvolwassen betreft: 46,7% verblijft tijdelijk bij vrienden of familie, 21% verblijft in opvang of tijdelijk verblijf. Ongeveer een derde van de jongvolwassenen is een vrouw (29,5%). De aanleiding tot dak- en thuisloosheid is bij jongvolwassenen vaak een conflict met vrienden of familie.

Meer informatie over de dak- en thuisloosheidscijfers voor de regio Waasland 2023: https://cdn.nimbu.io/s/5s8z9pq/channelentries/z2tgww7/files/Dak-%20en%20thuislozentelling%20Waasland%202022.pdf?2344x68

 

De aanbevelingen

 • Inzetten op stabiliteit en betaalbaarheid van wonen
 • Variatie nodig in soorten woonvormen voor jongvolwassenen: groepswonen versus alleen wonen
 • Integrale aanpak is nodig bij begeleiding: opleiding, werk en sociale netwerken
 • Versterking van de samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg
 • Belang van relationele continuïteit en terugvalbasis, jongeren hebben nood aan authentieke begeleiding die gelooft in de jongere – geen rigide rollen!
 • Nood aan peers met positieve attitude die gemotiveerd zijn om iets van hun leven te maken
 • Stem van de jongere in woonkeuze is belangrijk
 • Housing First voor de meest kwetsbare jongeren: woonzekerheid als vertrekpunt of -primaire doelstelling in combinatie met langdurige en onvoorwaardelijke begeleiding.

 

Werken via ‘Collectieve Impact’

A Way Home Waas&Dender wil als partner van de Europese en internationale A Way Home beweging, een coalitie aangaan met regionale organisaties uit verschillende sectoren om concrete acties te ontwikkelen die dak- en thuisloosheid van jongvolwassenen (16-25 jaar) structureel uit de wereld moet helpen.

We gebruiken het model van Collectieve Impact en werken op 5 pijlers:

 1. Lokale coalitie: Om snel tot actie over te kunnen gaan, wordt een coalitie gevormd op lokaal niveau (regio Waas en Dender). De afstand is kleiner tussen organisaties en mensen kennen elkaar, wat sneller tot actie en verandering leidt.  De huidige 13 lokale Vlaamse A Way Home coalities worden evenwel gesteund en versterkt door coalities op Vlaams en internationaal niveau. 
 1. Collectieve agenda en impact: Geen enkele organisatie of sector kan dak- en thuisloosheid alleen aanpakken. Door een coalitie te vormen werken alle partners van A Way Home Waas&Dender aan een gemeenschappelijke agenda en ontwikkelen ze acties die elkaar versterken. Zo kunnen we een collectieve en structurele impact genereren. 
 1. Versterken van bestaande krachten: A Way Home Waas&Dender wil vooral geen nieuw overlegorgaan zijn. Er bestaan al zeer waardevolle samenwerkingen en acties rond jongvolwassenen in onze regio. We willen deze graag bundelen, sluiten erbij aan of versterken ze. 
 1. Concrete acties en meetbare resultaten: We definiëren op voorhand welk resultaat onze acties moeten hebben tegen wanneer. Wanneer is een actie volbracht?  Wanneer hebben we ons doel bereikt?
 1. Preventief: Jongeren belanden niet alleen in de dak- en thuisloosheid omwille van een gebrek aan huisvesting. We pakken alle domeinen aan die dak- en thuisloosheid bij jongeren in de hand werken, zoals opleiding en tewerkstelling, betere begeleiding naar volwassen hulpverlening, uithuiszetting vermijden, informatie op maat van de jongere...  

 

Onze ambities

“We willen dat alle jongvolwassenen in onze regio een menswaardig bestaan hebben. Ze hebben een steunend netwerk, een veilig plekje voor zichzelf, (zicht op) werk/dagbesteding, inkomen en vrije tijd. Ze leven gezond en krijgen de hulp die ze nodig hebben.”

roadmap

 

Hoe zijn we georganiseerd?

werking waas en dender

 

Enkele partners van A Way Home Waas&Dender

 

partners logo

 

Contact

Enthousiast om mee te doen? Nood aan meer informatie?